top of page

各位親愛的弟兄姊妹們平安!由於疫情的原因教會考慮到大家的健康和憂慮。我們教會中英文堂決定將主日崇拜轉為網路和实体同时進行,盡情關注以下具體信息。

時間:禮拜天实体崇拜

            平常週日九點半開始, 

            聖餐主日中英文堂联合崇拜, ​每月第一週上午10点
         (網路同步進行,你可以提前進來)
网络地址:https://zoom.us/j/3033660303       密码:80010
           (記得輸入你的名字)

如果你不會使用,这里是一些簡單步驟,看了步驟還不會使用,請聯繫你的關懷小組組長。